Jdi na obsah Jdi na menu
 


52. Каква е разликата между Караити и Талмудисти?

Талмудистите вярват в орална традиция като допълнение на писония Закон даден на Мойсей, оралната традиция е била дадена на Мойсей на планината Синай заедно с Закона, според тяхните Равини.
Те твърдят че тези традиции са били предавани от поколение в поколение след смъртта на Мойсей.
По-късно от страх тези традиции да не бъдат забравени, тези традиции били записани в книга от Равините.
Тяхните наследници пък продължавали да добавят още и още от тези традиции към библейските учения, повече и повече от тяхните собствени заповеди които явно противоречат на Светите Писания, или пък променят истинското значение на текста.
Теологични диспути и разногласия започнали да се формират сред талмудистите и те започнали да формират различни интерпретации на текста.
Така реки от нови коментари започнали да се вливат в море от Равински твърдения, тези учения са познати като Мишна и Гемара, тези две учения образуват Талмуд (по тази причина последователите на тази доктрина са познати като Талмудисти).
Талмуда започнал да се разпространява сред хората и думите записани в тази книга, започнали да диктуват какво говори Божието Слово.
Караитите които следват само Светите Писания, не намират подкрепа за талмуда в Светите Писания, поради тази причина те не са (и никога не са били) подвластни на тези нови човешки учения,  и останали верни последователи на древната вяра и Закона на Мойсей, както е бил даден от Бог на Мойсей на Синайската планина (много преди Талмуда).
Караитите станали отделна и независима религиозна група която нямала отношение с Талмудистите.